De Studie

Wat je Leert tijdens de studie

Je zult:
•  Persoonlijk en spiritueel groeien;
•  Kosmische wetten en synchroniciteit beter leren begrijpen;
•  Goed begeleid worden in je eigen groeiproces;
•  Inzicht krijgen hoe het komt waarom je bepaalde kwesties steeds weer tegenkomt
•  De wereld en de mensen om je heen beter leren begrijpen;
•  Met regressie en reïncarnatie leren werken;
•  Hypnotherapie kunnen toepassen;
•  Met Neuro Linguïstisch Programmeren leren werken;
•  Meester worden in communicatie met anderen;
•  Leren werken met de energie in en om ons heen;
•  Leren af te stemmen op je hogere zelf;
•  Talloze technieken leren om op jezelf en anderen toe te passen;
•  Zoals o.a. Mindfulness, EFT, EMDR, etc. Teveel om op te noemen.

Uit verschillende methoden hebben wij de meest resultaatgevende gedestilleerd. Hieruit is een geheel nieuwe benadering ontstaan van psychotherapie die verrassend goed werkt:
• Communicatie
• NLP (Neurolinguïstisch programmeren)
• Hypno- en regressietherapie
• Energiewerk

Communicatie (zowel verbaal als non-verbaal):
We communiceren altijd: Met woorden, gebaren, houdingen, de manier waarop we ons huis inrichten. Het volume waarmee we spreken, ons taalgebruik en onze gedragingen. Door deze verschillende ingangen in communicatie te onderzoeken en te leren hanteren, gaat er een wereld van mogelijkheden open en begrijpen we onszelf, anderen en de mensen om ons heen veel beter. In de opleiding behandelen we al deze aspecten uitgebreid en leer je ze succesvol toe te passen.

NLP: Programma’s en patronen
Overtuigingen zorgen ervoor dat we datgene aantrekken wat bij die overtuigingen past. Als je vindt dat je het altijd druk hebt, zal jouw onderbewuste ervoor zorgen dat je het altijd druk houdt, anders klopt de overtuiging niet. Alleen het gedrag veranderen komt meestal niet verder dan goede voornemens als: ‘morgen ga ik lijnen’ of ‘vanaf nu ga ik niets meer uitstellen maar direct aanpakken’. Op pure wilskracht houden we dat een tijdje vol, om vervolgens weer in de oude gewoonten terug te vallen. Pas wanneer we de onderliggende overtuigingen en programmeringen veranderen, zal het ongewenste gedrag als vanzelf ‘mee’ veranderen.

Hypno- en regressietherapie: bewustzijn, onder-bewustzijn en ons verleden
Er is gedrag waarvan we ons bewust zijn en er is veel gedrag waarvan we ons niet bewust zijn, dat zich zogezegd in het onderbewuste bevindt en van daaruit wordt geuit. Met diverse technieken uit o.a. de hypnotherapie, zoals je die leert in de opleiding, is het mogelijk om contact te hebben en te communiceren met het onderbewuste. Op die wijze leren we onze onderbewuste motivaties, drijfveren en gedragingen kennen en kunnen we bewuste keuzes maken. Dat geeft veel mogelijkheden tot positieve gedragsveranderingen, die op bewust niveau niet haalbaar leken.
Onze gedragingen zijn voor een belangrijk deel gevormd door wat we hebben meegemaakt en de manier waarop we dat hebben beleefd. Door terug te gaan in het verleden, bijvoorbeeld met behulp van regressiemethodieken, kunnen we de ontbrekende puzzelstukjes vinden en op hun plek leggen. Hierdoor worden we completer en hoeven we ons verleden niet meer als last mee te dragen. Het is verrassend om te merken dat het onderbewuste letterlijk alles heeft onthouden, zelfs voorbij de grenzen van geboorte en dood. Het kan zijn dat je in deze werkvorm te maken krijgt met vorige levens.

Energiewerk
Omdat we energetische wezens zijn, stralen we voortdurend energie uit en trekken ook energie aan. Het is een bevrijding om te ontdekken hoe dat werkt; welke energieën we aantrekken en uitstralen en vooral wat we kunnen doen om dat zo positief mogelijk te laten gebeuren. De methodieken die we gebruiken in het energetisch werken, zorgen ervoor dat je je bewust wordt van je energie en die van anderen. Je leert hiermee omgaan, waardoor je beter geestelijk, emotioneel en lichamelijk functioneert. Waarnemen van energie en er mee werken is binnen de therapie een belangrijke factor. Elke positieve verandering in de energiehuishouding kan er toe leiden dat je een prettiger, gezonder, rijker en gelukkiger leven leidt.