Investeringskosten in jezelf

ONTVANG TOT BIJNA 50% VAN JE STUDIEKOSTEN TERUG VAN DE BELASTINGDIENST!

Het lesgeld voor de opleiding bedraagt voor 22 lesdagen per jaar:

1  x   €  3470,00  per jaar.

Bij betaling ineens geniet je een korting ten opzichte van termijnbetaling.

Belastingdienst
De belastingdienst erkent onze opleiding als een  beroepsopleiding. Dat wil zeggen dat onder bepaalde voorwaarden de kosten van onze opleiding voor een deel aftrekbaar zijn in het kader van de inkomstenbelasting. Dat kan tot flinke besparing leiden;

Lesgeld € 3470,00  Min drempel – € 250,00

Belasting schaal:

  • 52% bespaart u € 1674,40
  • 42% bespaart u € 1352,40
  • 36,25% bespaart u € 1167,25

Aftrekbare kosten zijn het lesgeld, scriptiekosten, studieboeken en tijdschriften en nog diverse andere zaken. Niet aftrekbaar zijn computers en/of laptops. Voor het gehele overzicht klik hier.

Het eenmalig inschrijfgeld bedraagt € 180,00.

Opbouw prijsstelling
• 22 Lesdagen per jaar
• POP-begeleiding inclusief
• Persoonlijke begeleiding inclusief
• Lessensyllabus inclusief
• Koffie en thee

Laagdrempelig
Wij beseffen dat de investering in jezelf via studie aanzienlijk kan zijn. Daarom proberen wij de lesgelden zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk belangstellenden in de gelegenheid te stellen onze opleiding te kunnen volgen.  Wij bieden een compleet, transparant pakket, zonder verborgen meerprijzen.

Studie Overeenkomst downloaden.