Intake gesprek

Voor geïnteresseerden vindt er, voorafgaand aan start van de opleiding tot Multi Disciplinair Coach/Therapeut, een intakegesprek plaats. Dit is een zorgvuldige verplichting. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of de aspirant student voldoende gemotiveerd is en in staat is de opleiding succesvol af te ronden.