Les structuur

De lesdagen hebben een vaste opbouw

Evaluatie voorgaande les(sen)
Ervaringen naar aanleiding van voorgaande les(sen) worden doorgenomen; knelpunten (bijvoorbeeld in de oefengroep) worden besproken en opgehelderd; met eventueel advies en demo van de docent.

Uitleg probleemstelling, thema en werkwijze (techniek)
Een specifiek probleem of thema (bijvoorbeeld conflictvermijding uit het thema angst). De docent legt uit hoe dit kan ontstaan, wat we doen om het probleem in stand te houden, wat de secundaire winst is van het in stand houden van het probleem en welke techniek we daarop kunnen toepassen.

Demo door de docent
De docent demonstreert de werkwijze naar aanleiding van het probleem bij een van de studenten, legt uit waarom hij dat doet en bespreekt daarna de techniek.

Demo door een student
Een van de studenten past de techniek toe bij een andere student, onder begeleiding van de docent. Hier mag volop worden gefaald: we leren altijd!

Evaluatie
Nabespreking van het geleerde, knelpunten, moeilijkheden, etc. En extra aanwijzingen voor het oefenen later.

Oefenen in groepjes
De studenten gaan met elkaar oefenen: een therapeut, een cliënt en een observator.

Nabespreking
Extra aanwijzingen, verduidelijking en oplossing. Eventueel een huiswerkopdracht en literatuurtips.